Start » Szkola » Tworzenie własnych tras GPS

Tworzenie własnych tras GPS z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju

 

Opracowanie własnych tras GPS z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju nie jest trudne, choć dość złożone i dla wielu stanowi nowość.

Na tej stronie znajdziesz liczne wskazówki, informacje i materiały.

Następujące informacje umożliwią Tobie wstępne zapoznanie się z kwestią „tworzenia własnych tras GPS z uwzględnieniem  aspektów zrównoważonego rozwoju“, i zdecydowanie, czy ta propozycja jest dla Ciebie interesująca:

 

 

 1.      Informacje dydaktyczne

 • Stworzenie tras GPS z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju szczególnie dobrze sprawdzi się w ramach realizacji projektów interdyscyplinarnych, współpracy szkół, a także projektach transgranicznych.
 • Możliwe formy zajęć: regularne lekcje (np. geografia, biologia, informatyka), dzień lub tydzień projektu, zajęcia fakultatywne, koła przedmiotowe, zajęcia całodniowe
 • Dla klas:  od szkoły podstawowej (4 klasa) do końca liceum / technikum
 • Czas realizacji: kilka godzin lekcyjnych, tydzień projektu lub rok szkolny (szkolne koła zainteresowań)
 • Stopień trudności: można dostosować do wieku uczniów
 • Propozycja „tworzenie własnych tras GPS z uwzględnieniem  aspektów zrównoważonego rozwoju“ składa się z 6 modułów. Umożliwia to elastyczne dopasowanie projektów.

2.      Profity dla uczniów i nauczycieli

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy
 • Poznanie metod i umiejętności w zakresie stosowania mediów, istotne z punktu widzenia programu nauczania i praktyki zawodowej
 • Zdobycie kompetencji EZR: uczniowie pracują w małych zespołach, współpracują ze sobą i uczą się odpowiedzialności, odgrywają rolę w zespole i współpracują transgranicznie
 • Kompetencje komunikacyjne (m.in. w zakresie stosowania nowych mediów)

 3.      ZR i EZR

 • Zrównoważony rozwój (ZR) oznacza, że ludzie żyją i postępują w taki sposób, żeby nasza ziemia pozostała różnorodna i piękna również dla kolejnych pokoleń i umożliwi w ten sposób wszystkim wartościową egzystencję.
 • Celem Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EZR) jest przygotowanie uczniów i zmotywowanie kierowania rozwojem ziemi w sposób zrównoważony.
 • ZR i EZR zobacz Walizka z materiałami

4.      Planowanie własnego projektu

 • Określenie warunków ramowych (forma zajęć, dostępny czas / liczba godzin itd.)
 • Wybór tematu, włączenie uczniów w działania

5.    Wybór tematu

Istotnym dążeniem jest to, żeby uczniowie poznali projekty ZR realizowane w ich okolicy, żeby aktywnie włączali się w działania i mieli własny wkład w projekt.

Szukając tematu można zwrócić się z pytaniami do:

 • Obszarów ochrony przyrody w sąsiedztwie (np. Centra informacji przy parkach przyrody)
 • Przedstawicieli zajmujących się ekologią w okolicy Urząd ds. Środowiska i Turystyki w Waszym mieście, instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną)
 • Lub opracujesz własne tematy wspólnie ze swoimi uczniami

6.  Osoby do kontaktu

Specjalne kwalifikacje w zakresie edukacji ekologicznej /EZR z użyciem nowym mediów w Brandenburgii posiadają m.in.:

 • Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen (Park Przyrody Szwajcaria Marchijska)
 • Stowarzyszenie Burg Lenzen (Elbe) e.V.
 • Centrum Parku Przyrody BARNIM PANORAMA Muzeum Rolnictwa Wandlitz (Park Przyrody Barnim)

a w województwie lubuskim

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Pszczew
 • Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 • Dalsze informacje na temat oferty Osoby do kontaktu

7.    Materiały instruktażowe

Materiały instruktażowe znajdziesz w walizce z materiałami:

 • Wskazówki dla nauczycieli (skrót: HI)
 • Arkusze ćwiczeń dla uczniów (skrót: AB)
 • Przykładowe materiały z projektu, ilustrujące materiały dydaktyczne i pomagające w ich zrozumieniu

8.    Stosowanie nowych mediów

 • Stosowanie nowych mediów jest bardzo pożądane. Jest to standard w życiu prywatnym jak i zawodowym i otwiera nowe możliwości w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Stosowanie nowych mediów nie jest niezbędne w projektach, w ramach których opracowywane są oferty turystyczne z uwzględnieniem aspektów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Zdecyduj, które spośród mediów chcesz stosować: Możesz wykonać prace w terenie używając „jedynie“ aparatu, a efektem końcowym będzie prezentacja PPT  lub ulotka.
 • Włącz uczniów w proces podejmowania decyzji o wyborze stosowanych mediów.  

9.    Uczniowie jako Twoi „asystenci ds. mediów“

 • Uczniowie szybko uczą się obsługi urządzeń (np.  odbiorników GPS), stosowania aplikacji  mobilnych (np. OSMAnd) lub wykorzystywania platform internetowych takich jak www.gpsies.com. Posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie technicznej obsługi urządzeń, która zarazem sprawia im przyjemność.
 • Zaangażuj uczniów w charakterze asystentów ds. obsługi nowych mediów i uzgodnij z nimi podział zadań.
 • Uczniowie przyjmują zadania takie jak: wdrożenie swoich kolegów do obsługi nowych mediów, opieka nad uczniami podczas różnych prac, sprawdzenie jakości technicznej danych i zabezpieczenie danych, przygotowanie i  odpowiednie skonfigurowanie sprzętu po użyciu podczas lekcji, wycieczek itd.