Start » Szkola » Szkoły biorące udział w projekcie

Gimnazjum im Marii Curie-Skłodowskiej w Pszczewie

Gimnazjum im Marii Curie-Skłodowskiej

W Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczewie (należącej do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 10 uczennic oraz uczniów z 2 i 3 klasy gimnazjum tworzy turystyczne trasy GPS. Opiekę nad szkolnym zespołem roboczym sprawują nauczycielki: pani Schubert oraz pani Pańczuk (nauczycielka języka niemieckiego).

Grupa robocza współpracuje ściśle z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, należącym Zespołu Parkow Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Oprócz tego prowadzone są uzgodnienia z urzędem gminy, a w szczególności z informacja turystyczną.

 

 

Do strony głównej

Szkoła Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge

Szkoła Marie-Curie-Gymnasium

Szkołę Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge reprezentuje uczniowska grupa robocza ścieżki w Prignitz. Do grupy roboczej należy 8 uczennic oraz uczniów z ósmej klasy (w roku szkolnym 2014/2015). Opiekunami grupy są nauczycielki: pani Cohn oraz pani Kapke. Uczniowie współpracują z miejskim urzędem ochrony środowiska oraz ośrodkiem przyrodniczym przy zamku „Burg Lenzen”. 

Szkoła należy do niemieckiej sieci szkół MINT-EC na poziomie szkoły średniej z profilem matematycznym, informatycznym, przyrodniczym i technicznym (stąd akronim w j. niemieckim MINT).

 

 

 

  Do strony głównej

Szkoła Barnim-Gymnasium Bernau koło Berlina

Szkoła Barnim-Gymnasium Bernau

Ze szkoły Barnim-Gymnasium w Bernau koło Berlina pracuje ok. 15 uczennic i uczniów (z klas 6 – 10) należących do zespołu roboczego  AG Bernau-Digital. Grupa robocza od 2002 roku aktywnie działa w obszarze ochrony  środowiska / edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem nowych mediów. Kierownikiem zespołu jest nauczyciel geografii pan Finger.

Pan Finger wraz z uczniami uczestniczył już w polsko-niemieckich projektach, w projekcie FREIFLÄCHE Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz w projektach realizowanych w Brandenburgii. Zespół roboczy przyjmuje w miarę potrzeb nowych członków.  Uczniowie współpracują z Parkiem Przyrodniczym Barnim, ze Strażą Ochrony Przyrody oraz miejscowym Urzędem Ochrony Przyrody.

Szkoła należy do niemieckiej sieci szkół MINT-EC na poziomie szkoły średniej z profilem matematycznym, informatycznym, przyrodniczym i technicznym (stąd akronim w j. niemieckim MINT) 

Do strony głównej