Start » ogólnie »

 

 

"Pokonywać granice z pomocą nowych mediów" - Witamy!

 "Grenzen überwinden mit neuen Medien" - Herzlich Willkommen!

 Dofinansowanego ze środków Federalnej Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska
Gefördert mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
  • Wir - deutsche und polnische Schüler  -  untersuchen die nachhaltige  Entwicklung  im Land Brandenburg und in der Wojewodschaft Lubuskie. Unsere GPS-Erlebnistouren, Erfahrungen und die gemeinsamen Erlebnisse stellen wir hier vor.

  • Jesteśmy uczniami z Polski i Niemiec zajmującymi się zagadnieniem zrównoważo-  nego rozwoju na terenie Brandenburgii oraz woje-     wództwa lubuskiego. Tutaj dzielimy się naszymi doś- wiadczeniami i przeżyciami  oraz przedstawiamy opraco-  wane trasy GPS.