Start » Przyroda » Nowe Media

Nowa Media

Na temat „za i przeciw“ korzystaniu nowych mediów w edukacji ekologicznej oraz EZR zrealizowano wiele projektów, przeprowadzono liczne badania i wydano publikacje.

Wzrost wykorzystania nowych mediów niesie dla młodego pokolenia oprócz problemów, takich jak nadmiar bodźców, niedobór ruchu itp. również korzyści i możliwości.

Nowe możliwości edukacji dla zrównoważonego rozwoju rodzą w wymiarze lokalnym jak i globalnym, co w obliczu galopującej globalizacji zdobywa coraz bardziej na znaczeniu.

Zagadnienie wykorzystania nowych mediów w edukacji ekologicznej i EZR jest bardzo złożony. Poniżej wypisano tezy, które są istotne z punktu widzenia projektu „Pokonywać granice za pomocą nowych mediów“:

 1. Używanie nowych mediów nie ma wypierać, czy też zastępować tradycyjnych metod edukacji ekologicznej i EZR, lecz ma za zadanie je uzupełniać.
 2. Stosowanie nowych mediów, włącznie z urządzeniami mobilnymi jest normą w praktyce ochrony przyrody i środowiska, odpowiednio trzeba o nim informować w ramach edukacji ekologicznej / EZR.
 3. Za pomocą nowych mediów można zlokalizować, udokumentować i ocenić problemy ekologiczne i zachodzące procesy i przekazać o nich informację specjalistom, politykom lub mediom. Istnieje możliwość budowania różnych scenariuszy zrównoważonych procesów.
 4. Nowe media umożliwiają globalną komunikację i współpracę uczniów, organizacji ekologicznych i pozarządowych itp. W tym celu można korzystać m.in. z platform internetowych, udostępniające ujednolicone dane i narzędzia w wielu językach.
 5. Aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną w zakresie środowiska i ZR skierowaną do szkół należy przekazywać oprócz wiedzy o środowisku także umiejętności stosowania metod zgodnie z ramowym planem nauczania. Kompetencje odnoszą się również do stosowania nowych mediów.
 6. Nowe media mogą motywować młodzież do intensywniejszego zajmowania się tematami, które w innych przypadkach są dla nich „nudne“.

Stosowanie nowych mediów zgodnie z metodami wykorzystanymi w projekcie „zmusza“ uczniów do zajęcia się wybranym tematem z perspektywy ZR. Uczniowie zajmują się tym tematem w różny sposób:

 • Analizują i dyskutują
 • Wyszykują informacji w internecie i  w miejscu zamieszkania
 • Planują prace w terenie i zbierają własne dane
 • Opracowują wszystkie dane i poddaję je ocenie
 • Publikują wyniki prac w internecie
 • Prezentują je podczas warsztatów i promują na publicznych prez