Start » Przygoda » Trasa turystyczna GPS

Mapa pokazująca trasy

 • Na mapie pokazane są wycieczki z Polski i Niemiec.

  (Podstawą Mapa: www.gpsies.com: Leaflet | HikeBikeMap.org HillShading, Tiles: © Esri Legende)

  Interaktywna mapa z trasami można go otworzyć tutaj.   Mapa
 • Details

  • Thema: Nachhaltige Entwicklung der Elbaue durch Deichrückverlegung
  • Naturpark: Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe / Brandenburg
  • Ort: Lenzen
  • Start und Ziel: Burg Lenzen
  • Länge: 21,8 km
  • Dauer: 2,5 h
  • Erstellt durch: Schüler der AG Prignitz-Pfade des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge
  • BIZ: Trägerverbund Burg Lenzen (Elbe) e.V. 

E-01 Wycieczka wzdłuż wału przeciwpowodziowego "Lenzener Elbaue"

 • Trasa wzdłuż Elby

  Opis

  Budowa wałów przeciwpowodziowych, rozbudowa tras rzecznych, wycinka lasów i eksploatacja rolna przez stulecia doprowadziły do utraty polderów zalewowych. Zagrożenie powodziami wzrosło. Podczas wycieczki poznasz projekt poświęcony "Przemieszczeniu wałów przeciwpowodziowych" z odzyskanymi polderami zalewowymi i nowopowstającym lasem łęgowym z wszystkimi funkcjami i bioróżnorodnością Trasa prowadzi do półotwartych, przypominające parki pastwisk z końmi dzikimi  "pielęgnującymi" krajobraz i pozwala pojechać rowerem tak zwaną „zieloną wstęgą".

  Trasa wycieczki została zapisana przez uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wittenberge pod opieką pana Heiko Bölka z zamku w Lenzen. Pan Bölk chętnie zaprezentuje ten interesujący projekt podczas wyprawy.

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój łęgów Łaby przez przesunięcie wału przeciwpowodziowego
  • Park przyrody: Rezerwat biosfery „Krajobraz Rzeki Łaby – Brandenburgia”
  • Miejscowość: Lenzen
  • Początek i koniec trasy: Burg Lenzen
  • Długość: 21,8 km
  • Czas trwania: 2,5 h
  • Opracowanie: uczniowie grupy roboczej Prignitz-Pfade ze szkoły Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge
  • Centrum turystyczne: Stowarzyszenie Trägerverbund Burg Lenzen (Elbe) e.V. 

E-02 Ścieżka po Wittenberge

 • Szkoła Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge

  Opis

  Na trasie oznaczonej symbolem liścia miłorzębu można obserwować piękno skwerów, alejek i pomników przyrody w mieście Wittenberge. Poznaje się stary drzewostan i rzadkie rośliny. Możliwe jest obserwowanie zwierząt, przede wszystkim ptaków. Zielony szlak został zarejestrowany za pomocą urządzeń GPS przez uczennice i uczniów z zespołu roboczego „Ścieżki w Prignitz” przy szkole Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge i umieszczony w internecie.


  Koncepcja zielonej ścieżki została opracowana przez Urząd Ochrony Środowiska w Wittenberge. Urząd wspierał uczniów i przygotował teksty z opisem punktów POI. Za pośrednictwem Informacji Turystycznej w Wittenberge można zamówić usługę przewodnicką (tel. +49 3877 9291-81, -82).

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój zieleni miejskiej
  • Park przyrody: Rezerwat biosfery Krajobraz Rzeczny Łaby
  • Miejscowość: Wittenberge
  • Początek i koniec trasy: Dworzec w Wittenberge
  • Długość: 9,4 km
  • Czas trwania: 3 – 4 h
  • Opracowana przez: uczniów z zespołu roboczego „Ścieżki Prignitz” przy szkole Marie-Curie-Gymnasium w Wittenberge
  • Centrum Informacji Turystycznej: Zamek Burg Lenzen

B-01 Wędrówka wokół jeziora Liepnitzsee

 • Liepnitzsee

  Opis

  Trasa poznawcza GPS została zarejestrowana cyfrowo przez uczniów grupy roboczej Bernau z Barnim-Gymnasium w Bernau koło Berlina w dniu 29.04.2015 roku. Ślad, punkty POI oraz zdjęcia z wycieczki zostaną opracowane w najbliższych tygodniach.

  Podczas wędrówki można obserwować efekty zrównoważonego rozwoju jeziora Liepnitzsee i jego otoczenia - od spokojnych wód po popularny wśród turystów „obszar rekreacyjny“ w pobliżu aglomeracji berlińskiej. Turyści dostrzegą zarówno piękno przyrody jak i potrzebę jej ochrony, a także działania podejmowane na rzecz ochrony przyrody i rozwój turystyki ekologicznej.

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój jeziora Liepnitzse
  • Park przyrody: Park Przyrody Barnim
  • Miejscowość: Wandlitz
  • Początek i koniec trasy: Parking przy B 273, mała gastronomia "Parkstübl"
  • Długość: 10,6 km
  • Czas trwania: 3 h
  • Opracowanie: uczniowie Barnim-Gymnasium Bernau koło Berlina
  • Centrum turystyczne: BARNIM PANORAMA

B-02 Trasa turystyczna Pola nawadniane w Hobrechtsfelde koło Berlina

 • Zbiornik chłonny na polach nawadnianych w Hobrechtsfelde

  Opis

  Podczas wędrówki można Poznań krajobraz pól nawadnianych. Tablice informacyjne przedstawiają przemiany pól nawadnianych.

  Prezentowane są projekty, dzięki którym dawne zbiorniki chłonne odbierające ścieki z Berlina zmieniają się w czysty krajobraz kulturowy z bogatą ofertą rekreacyjną. Widoczne są rzeźby powstałe w projektach artystycznych, możliwe jest zobaczenie zbiorników chłonnych oraz roślinnych oczyszczalni ścieków lub spacerowanie przez stado bydła i koni, naturalnie pielęgnujących krajobraz. 

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój pól nawadnianyc
  • Park Przyrody: Park Przyrody Barnim
  • Miejscowość: Hobrechtsfelde
  • Początek i koniec trasy: Spichlerz Hobrechtsfelde
  • Długość: 9,2 km
  • Czas trwania: 3,5 h
  • Opracowana przez: zespół roboczy „Bernau digital“, szkoła Barnim-Gymnasium w Bernau koło Berlina
  • Centrum Informacji Turystycznej: Barnim Panorama

B-03 Szlak bobra Bibertour w Briesetal

 • Widok na tamę

  Opis

  Szlak bobra liczy około 20 km długości i przebiega wzdłuż rzeki Briese między miejscowościami Borgsdorf i Zühlsdorf. Drogi i ścieżki prowadzą głównie przez lasy,  miejscami także wzdłuż zielonych łąk. Nad rzeką Briese zauważyć można ślady działalności bobrów. Szczególne wrażenie robią tamy, które spowodowały spiętrzenie rzeki Briese w kilku miejscach.

  Trasa turystyczna GPS została zapisana przez uczniów z Polski i Niemiec  podczas wspólnego tygodnia projektu w czerwcu 2015 roku. Jej przebieg i opisy są zgodne z wycieczką „Śladami bobra“. Trasę można obejrzeć na stronie http://www.naturschutzbecher.de/biber-im-naturpark-barnim/.

  Do tracka GPSies

B-04 Zielony szlak w Bernau koło Berlina

 • W parku miejskim Bernau

  Opis

  Podczas wycieczki można zobaczyć różnorodną przyrodę miasta Bernau. Trasa prowadzi  wzdłuż rzeki Panke przez bogate lasy, bujne łąki, obok kolorowych ogrodów. Warto zatrzymać się i chwilę odpocząć nad sielskimi stawami.

  Trzy parki (Külz-, Stadt- und Göthepark) zapraszają na chwilę relaksu. Romantyczne zielone miejsca znajdziesz wzdłuż murów miasta. Te zielone enklawy dają cień i uczucie chłodu w gorące dni latem. Można dowiedzieć się tutaj nieco o funkcji zieleni miejskiej, jej zrównoważonym rozwoju wspieranym przez miasto i jego mieszkańców. Mapy i zdjęcia lotnicze współczesne oraz archiwalne unaoczniają przemiany zachodzące na terenach zielonych.

  Do tracka GPSies

M-01 Trasa turystyczna GPS Zrównoważony rozwój w Buckow / Märkische Schweiz

 • Centrum Edukacji Ekologicznej Drei Eichen w Buckow / Märkische Schweiz

  Opis

  Obszar Parku Märkische Schweiz zachwyca swoją przyrodniczą różnorodnością i urozmaiconymi krajobrazami. Miasto Buckow leży w kotlinie w Parku Przyrody Märkische Schweiz, w „Górach Średnich“ Marchii Brandenburskiej. Otaczają je rozległe lasy, jeziora,  przepływa przez nie Stobber. Bogaty potencjał naturalny wykorzystywany jest w sposób zrównoważony. Ważny element  życia stanowi ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, turystyka, opieka zdrowotna z aktywnym wypoczynkiem czy też sztuka. Podczas wycieczki można obserwować przyrodę obszaru Märkische Schweiz z jej atrakcjami oraz poznać podmioty korzystające z niej w sposób zrównoważony.

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój karajobrazu
  • Park przyrody: Märkische Schweiz
  • Miejscowość: Buckow
  • Początek i koniec trasy: Dom Szwajcarski (Schweizer Haus)
  • Długoś: 15,8 km
  • Czas trwania: 5-6 h
  • Opracowana przez: ECOREG, Drei Eichen

P-01 Spacer po Pszczewie

 • Pszczew

  Opis

  Pszczew (niem. Betsche; do 1945 roku miasto) jest miejscowością położoną na skraju Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Otoczona lasami, jeziorami i łąkami uznawana jest za jeden z najładniejszych zakątków Lubuskiego.

  Spacer po Pszczewie rozpoczyna się przed szkołą. Po drugiej stronie ulicy znajduje supermarket z miejscami parkingowymi. Następnie trasa wiedzie koło Kościoła św. Marii Magdaleny i prowadzi do urokliwego rynku z ratuszem, informacją turystyczną, muzeum Dom Szewca oraz punktem gastronomicznym. Następnie biegnie wzdłuż jeziora Kochle (jezioro Chłop) a potem znów przez miejscowość, w pobliżu licznych atrakcji turystycznych i z powrotem do punktu początkowego.

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Wieś i krajobraz
  • Park Przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy
  • Miejscowość: Pszczew
  • Początek i koniec trasy: Gimnazjum w Pszczewie
  • Długość: 3,8 km
  • Czas trwania: 2 h
  • Opracowana przez: uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pszczewie
  • Centrum Informacji Turystycznej: OEP Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie

P-02 Spacer po lesie wokół Pszczewa

 • Tablica informacyjna koło Pszczewa

  Opis

  Spacer odbywa się śladem leśnej ścieżki dydaktycznej pod zarządem Leśnictwa Pszczew należącego do Nadleśnictwa Pszczew.  Punktem początkowym trasy jest rynek w Pszczewie. Dalej trasa wiedzie przez pola, łąki i lasy, wzdłuż jezior i z powrotem na rynek. Podczas wycieczki można poznać różne formy lasów oraz lasów użytkowych oraz środki ochrony lasów.

  Wzdłuż trasy stoją liczne tablice informacyjne. Znajdują się na nich informacje o zwierzętach e lasach, drzewostanie lub życia w jeziorze. Na tablicach podano działania służące zrównoważonej ochronie przyrody oraz ochronie przeciwpożarowej w lesie. Niestety te pięknie opracowane tablice informacyjne zawierają informacje wyłącznie w języku polskim.  

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat: Zrównoważony rozwój krajobrazu
  • Park Przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy
  • Miejscowość: Pszczew
  • Początek i koniec trasy: Leśnictwo Pszczew
  • Długość: 3,6 km
  • Czas trwania: 1,5 h
  • Opracowana przez: Uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczewie
  • Centrum Informacji Turystycznej:  OEP Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie

P-03 Wycieczka rowerowa wśród lasów i jezior wokół Pszczewa

 • Jezioro Chłopskie koło Pszczewa

  Opis

  Podczas tej wycieczki jesteśmy świadkami różnorodności i piękna przyrody Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i obserwujemy ją w kontekście zrównoważonego rozwoju. Można dowiedzieć się m.in. np. tego, że bagna były wcześniej osuszane i usuwane w postaci torfu. Dziś bagna są ponownie nawadniane a ich różne funkcje podlegają ochronie. Dalej trasa przejazdu rowerem prowadzi wzdłuż rezerwatów ochrony przyrody. Żyją w nich rzadkie rośliny takie jak wełnianka, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne lub rzadkie zwierzęta, takie jak bocian czarny, bielik czy też kania ruda. „Rezerwaty“ są w Polsce jedną z najważniejszych form ochrony przyrody a wstęp na ich teren jest wzbroniony.

  Aby zimą móc dokarmiać ptaki sadzi się drzewa i krzewy, których owoce i nasiona stanowią ich pożywienie (jarząb pospolity, kalina koralowa).

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  • Temat:                    Zrównoważony rozwój krajobrazu
  • Park Przyrody:         Pszczewski Park Krajobrazowy
  • Miejscowość:           Pszczew
  • Początek i koniec:    Rynek w Pszczewie
  • Długość:                  13,3 km
  • Czas trwania:          3 - 4 h
  • Opracowana przez:   Uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczewie
  • Centrum Informacji Turystycznej: OEP Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie

P-04 Wycieczka rowerowa wokół Jeziora Chłopskiego w Pszczewie

 • Skansen Pszczelarstwa w Pszczewie

  Opis

  Trasa rowerowa licząca ok. 16,5 km prowadzi przez bardzo ładne, zielone krajobrazy, wokół Jeziora Chłopskiego koło Pszczewa. Początek i koniec trasy znajduje się na pszczewskim rynku. Pierwsze dwa punkty leżą we wsi, następnie trasa wiedzie częściowo piaszczystymi drogami leśnymi. Trasa powrotna do miejscowości prowadzi drogą krajową. Spokojnym tempem na przejechanie trasy potrzeba około 3 godzin.

  Do tracka GPSies
 • Szczegóły

  •  Temat: Zrównoważony rozwój krajobrazu
  • Park Przyrody: Pszczewski Park Krajobrazowy
  • Miejscowość: Pszczew
  • Początek i koniec trasy: Rynek w Pszczewie
  • Długość: 16,5 km
  • Czas trwania: 2,5 h
  • Opracowana przez: Uczniowie szkoły Barnim-Gymnasium w Bernau koło Berlina
  • Centrum Informacji Turystycznej: OEP Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie